stenläggning och markarbeten

Stenläggning & markarbeten

När tjälen går ur på våren är det lätt att marken under rör sig. Därför är det viktigt att man har gjort ett bra underarbete med tillräcklig dränering för att undvika att stenarna på ytan förskjuts. Om man gör allt rätt får man ett resultat som kan hålla i årtionden, faktiskt århundraden om man underhåller väl. Se bara på gamla borgmurar eller stengärdsgårdar. De har stått sedan de byggdes för flera hundra år sedan. Stenläggning är alltså en bra investering om man vill ha ett hållbart och relativt underhållsfritt resultat.

Vi är professionella stenläggare och genom att anlita oss kan du få en individuellt utformad plats som förvandlar din fastighet till kvarterets pärla. Naturligtvis är det också något som påverkar fastighetens värde vid en eventuell försäljning.

Vill du veta mer om stenläggning? Kontakta oss för information »