fasadrenovering

Fasadrenovering

Har du problem med en dålig fasad på huset?

En gammal och sliten fasad är inte bara ful utan kan i värsta fall även leda till allvarliga fuktskador.

Låt oss hjälpa dig med din fasadrenovering vilket samtidigt höjer värdet på huset. Krävs ett byte av din gamla fasad så kan vi även göra en extra tilläggsisolering med frigolit och ny puts (stenhus) alternativt mineralullsisolering samt ny vindpapp och valfri träfasad.

Vi har goda kunskaper och framförallt erfarenhet i renovering av trä eller stenfasad och hjälper gärna dig med att hitta en lösning som passar för just din fastighets fasadrenovering.

Välkommen att kontakta oss »